โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

อัลตร้าซาวด์ อธิบายเกี่ยวกับการตรวจอัลตร้าซาวด์ของอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน

อัลตร้าซาวด์ วิธีการส่องกล้อง การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก … Read more