โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

ยา ผลข้างเคียงของการกินยาสแตตินเป็นเวลานาน ตายกะทันหันหลังหยุดยาไป

ยา

ยา ผลข้างเคียงชายคนหนึ่งปีนี้อายุ 51 ปี ได้รับการวินิจฉ … Read more