โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

ยาเสพติด ความกดดันจากสิ่งแวดล้อมทำให้เด็กต้องพึ่งยา

ยาเสพติด

ยาเสพติด เพื่อให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น และได้เกรดที่ดีขึ้น … Read more