โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

เซลล์ การใช้เครื่องหมาย CD20 และการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง

เซลล์

เซลล์ CD20 คือเครื่องหมาย CD ซึ่งเป็นโมเลกุลบนผิวเซลล์ … Read more