โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

ฟิลิปปินส์ สาเหตุหลักของประเทศแห่งความร่ำรวย สู่ความยากจนเป็นอย่างไร?

ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ สาเหตุหลักของการลดลงที่รวดเร็วขนาดนี้ มีดังน … Read more