โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

มะเร็งตับอ่อน กลุ่มเสี่ยงสูงจะตรวจคัดกรองล่วงหน้าอย่างไร?

มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งตับอ … Read more