โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

เสียงดัง ผลกระทบของเสียงดังส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

เสียงดัง

เสียงดัง ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน กา … Read more

ระหว่างตั้งครรภ์ อธิบายวิธีการออกกำลังกายสำหรับสตรีมีครรภ์

ระหว่างตั้งครรภ์

ระหว่างตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์เป็นการเดินทางแห่งการเปลี่ … Read more

สร้างภูมิคุ้มกัน อาหารส่งเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

สร้างภูมิคุ้มกัน

สร้างภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคือการป้องกัน … Read more

ธุรกิจ การให้ความสำคัญกับลูกค้าและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ธุรกิจ

ธุรกิจ ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิผ … Read more

ไขมันหน้าท้อง วิธีลดไขมันหน้าท้องอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

ไขมันหน้าท้อง

ไขมันหน้าท้อง หรือที่เรียกกันว่า ไขมันในอวัยวะภายในไม่เ … Read more

มังสวิรัติ การทำความเข้าใจการกินเจและประเภทของมัน

มังสวิรัติ

มังสวิรัติ การกินเจเป็นวิถีชีวิตการบริโภคอาหารที่ได้รับ … Read more

ผ่าตัดมดลูก อธิบายเกี่ยวกับการห้ามเลือดเมื่อเปิดผนังหน้าท้อง

ผ่าตัดมดลูก

ผ่าตัดมดลูก การห้ามเลือดเมื่อเปิดผนังหน้าท้อง เป็นสิ่งจ … Read more

แผลมดลูก แผลหลังคลอดและแผลฝีเย็บหลังคลอดรวมถึงมดลูก

แผลมดลูก

แผลมดลูก ความถี่ของความแตกต่างของการเย็บฝีเย็บสูงถึง 0. … Read more

ช่องท้อง อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญเยื่อบุช่องท้องข้างขม่อม

ช่องท้อง

ช่องท้อง ช่องท้องหรือช่องท้องถูกล้อมรอบด้วยไดอะแฟรม ที่ … Read more

ชลประทาน ระบบชลประทานตูเจียงเอี้ยนเป็นที่รู้จักกันเป็นสหัสวรรษมิราเคิล

ชลประทาน

ชลประทาน คุณหยู ชิวหยู เขียนประโยคดังกล่าวหลังจากเยี่ยม … Read more