โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

ขี้เกียจ ความขี้เกียจ การระงับความขี้เกียจ อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

ขี้เกียจ

ขี้เกียจ เนื่องจากความขี้เกียจเป็นเรื่องธรรมดามาก ในสัง … Read more