โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

นิยม ใช้ทักษะวิธีการอ่านเร็ววิธีใดช่วยให้เราอ่านไวและเข้าใจเนื้อหา

นิยม

นิยม ใช้ทักษะวิธีการอ่านเร็ว การอ่านเร็วย่อว่า fast rea … Read more