โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

ทุนนิยม ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมทุนนิยมอย่างไร

ทุนนิยม ในปัจจุบันระบบทุนนิยมเข้ามาแทนที่ระบบศักดินา แล … Read more