โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

กล้ามเนื้อ ทำความเข้าใจความหมายและการทำงานของกล้ามเนื้อข้อมือโรเตอร์

กล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ บนไหล่ของคุณประกอบด้วยกล้ามเนื้อ 4 มัด กล้าม … Read more