โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

ไหว้ครู โดยทางโรงเรียนบ้านหนองขามได้จัดกิจกรรมไหว้ครู

ไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองขามได้ทำการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา

ไหว้ครู เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนบ้านหนองขาม ได้ทำการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ณ ที่โรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเหล่านักเรียนได้ทำการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ไหว้ครู

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู