โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองขาม

Building1 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
Building2 อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
Building3 อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2553
Building4 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
Building5 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
Building6 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
Building7 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
Building8 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
Building9 บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
Building10 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
Building11 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
Building12 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
Building13 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
Building14 สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
Building15 บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
Building16 บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
Building17 สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2548
Building18 สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
Building19 สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
Building20 ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2521
Building21 ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2540