โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้จบสูตรโครงการศึกษา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้จบสูตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ทางโรงเรียนบ้านหนองขามได้ทำการมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับเหล่านักเรียนที่ได้จบหลักสูตรโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในตัวนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) ซึ่งได้ทำทำการสอนโดย ร.ต.ต.สำเริง ยินดี เมือวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

พิธีมอบ

พิธีมอบ