โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

ทำบุญ เหล่าคณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

ทำบุญ เหล่าคณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมกันในการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

ทำบุญ เนื่องในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านหนองขาม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล และได้ทำการทำบุญ ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม

ทำบุญ

ทำบุญ

ตักบาตร

ตักบาตร

ตักบาตร