โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

ทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

ทัศนศึกษา ในระดับชั้นปีการศึกษาประถม1-6

ทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนบ้านหนองขาม โดยทางโรงเรียนได้พาเหล่านักเรียนได้ไปเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา

ท้องฟ้าจำลอง

ท้องฟ้าจำลอง

ท้องฟ้าจำลอง