โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

ฉีดวัคซีน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

ฉีดวัคซีน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ทำการอนุเคราะห์ฉีดวัคซีนให้กับเหล่านักเรียน

ฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยทาง นายวสันต์ รัศมีกอบกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย พร้อมด้วยนายเนรมิต ศรีครุฑ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขผู้ชำนาญงานด้านนี้ ได้ทำการอนุเคราะห์ได้ทำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ให้กับเหล่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นที่ 6 รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าว และสอนขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง

ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีน

ฉีดยา

ฉีดยา

ฉีดยา