โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

งานเกษียณ อายุงานราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน

งานเกษียณ ของทางโรงเรียนได้จัดงานเกษียณอายุของผู้อำนวยการโรงเรียน 

งานเกษียณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา โดยทางโรงเรียนบ้านหนองขาม เหล่าคณะครูและนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และเหล่าท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการนายมนัส เปล่งวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม

งานเกษียณ

เกษียณ

เกษียณ

เกษียณ

เกษียณ