โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

ความรู้เรื่องยาเสพติด ครูD.A.R.Eได้เข้ามาทำการสอนความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

ความรู้เรื่องยาเสพติด ครูD.A.R.Eจากสภ.สวนผึ้งได้เข้ามามอบความรู้ให้กับเหล่านักเรียน

ความรู้เรื่องยาเสพติด เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 โดยได้มี ร.ต.ต.สำเริง ยินดี ครู D.A.R.E.จากสภ.สวนผึ้ง ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับเหล่านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม ซึ่งได้สอนตามหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต้อต้านยาเสพติด และความรุนแรง

ความรู้เรื่องยาเสพติด

ความรู้เรื่องยาเสพติด

ยาเสพติด

ยาเสพติด

ยาเสพติด