โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

กลุ่มรักนายชวน ได้ทำการบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านหนองขาม

กลุ่มรักนายชวน ได้ทำการบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านหนองขาม

กลุ่มรักนายชวน เมื่อในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยคณะของ คุณดุสิต ปิยะทัต และคณะได้ทำการมอบอาหาร อุปกรณ์กีฬา รวมไปถึงยาสามัญประจำบ้านให้แก่โรงเรียนบ้านหนองขาม ซึ่งทางคณะครูและนักเรียน ได้กล่าวขอบคุณ กลุ่มคนรักนายชวน และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล ให้กับท่านและคณะได้ประสบความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไป

 

กลุ่มรักนายชวน

กลุ่มรักนายชวน

กลุ่มรักนายชวน

รักนายชวน

รักนายชวน